Všetko o zámkových dlažbách

Komplexné stavebné riešenie exteriérov stavieb

Kladenie zámkových dlažieb s dodávkou materiálu na kľúč.

Rodinné domy, firmené objekty, parkoviská obchodných domov, oddychové zóny, parky, čerpacie stanice, kamionové terminály

Zhotovenie plotov

Pletivové ploty, plotové tvárnice, panelové ploty, drevené ploty, oporné múry, betonové korpusy 

Odvodnenie spevnených plôch vrátane protiropnej izolácie

Plastové kanalizácie, monáže izolačných fólii, montáže ORL montáže žľabov a vpustí a vsakov

Spevnené plochy okolo firemných objektov

Štrkové plochy, ekonomické rekonštrukcie starých fabrických dvorov, parkoviská.

Ručné asfaltovanie

Zhotoveni vysprávok a kvalitné presné asfaltovanie členitých plôch bez prístupu finišéra.

Technické poradenstvo

Skladba podložia, tvary plôch, vhodný výrobca a typ dlažby, ako ušetriť na prehnanom projekte pri zachovaní kvality. Všetko skúsenosti z praxe ktoré veľa pomôžu a ušetria v ramci prípravy stavby.

Galéria